IPO гарын авлага

Mongolia

Updated: Jan 22, 2021

8 clauses


Dugerjav Dash-Onolt

Dugerjav Dash-Onolt

Accepted payment methods


Key description

 • IPO буюу “анх удаа хувьцаагаа нийтэд санал болгох” гэдэг нь компани хувьцаагаа анх удаа үнэт цаасны зах зээл (цаашид “хөрөнгийн бирж”, эсхүл “бирж” гэх)-д гаргаж, нийтэд санал болгосноор түүнийг өргөн хүрээний олон тооны хөрөнгө оруулагч нар худалдан авах ажиллагаа юм.
 • Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компаний тухай хууль гэх мэт бодит эх сурвалж, IPO гаргах хуулийн үйлчилгээ, дүгнэлтүүдийн ажлуудаас бодит хуулийн дүрэм журмаас жишээ татан гаргасан номоо цахим хэлбэрээр байршуулав.
 • Номын хэвлэмэл хувилбарыг номын дэлгүүрүүдээс болон 330048 дугаараар холбогдон худалдан авах боломжтой.
 • Формат: .doc (Microsoft Word)

Language

Categories

Industries

Covered clauses

Агуулга

 • IPO гэж юу вэ

 • IPO-г сонгохоосоо өмнө өөртөө тавих асуултууд

 • Биржид гаргахын давуу ба сул тал

 • IPO-д бэлтгэх эхлэл

 • Бэлтгэлээ сайн хангах нь IPO амжилттай болохын үндэс

 • Хөрөнгийн биржид гарах үйл ажиллагааны цаглабар

 • Үнэт цаасны танилцуулгад тусгах мэдээлэл

 • Үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэх процесс, үнэ тогтоох

 • IPO хийсний дараа

 • Эх сурвалж


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review