Mẫu Hợp Đồng Lao Động

Vietnam

Updated: Sep 23, 2020

07 clauses


CNC

Verified user

CNC

Law firm

Accepted payment methods


Key description

 • Hiện nay, do nhu cầu việc làm của người lao động cao nên sự xuất hiện của Hợp Đồng Lao Động là rất cần thiết.
 • Hợp đồng lao động được coi là một trong những văn bản mang giá trị pháp lý cao được xác lập giữa Người sử dụng lao động và Người lao động.
 • Hợp đồng này được xây dựng dựa vào các quan hệ lao động nhằm mục đích bảo vệ đồng thời cho cả Người sử dụng lao động và Người lao động.
 • Hợp đồng gồm có 07 Điều khoản, cụ thể như sau:
 • Điều 1: Các Định nghĩa
 • Điều 2: Thỏa thuận Thử việc và Làm việc (Lao động)
 • Điều 3: Phúc lợi và Hỗ trợ
 • Điều 4: Các Cam kết và Đảm bảo
 • Điều 5: Hiệu lực của Hợp đồng
 • Điều 6: Chấm dứt Hợp đồng
 • Điều 7: Các quy định chung

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review