Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Vietnam

Updated: Jun 23, 2020

32 clauses


Do Thi Hang

Do Thi Hang

Solo Practitioner

Accepted payment methods


Key description

  • Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở xã hội cập nhật đầy đủ pháp luật, tuân thủ và bảo vệ quyền lợi của bên mua bên bán công bằng

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review